STYLE TAŃCA

 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA

 

1. Uczestnictwo w kursie tańca jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu. 2. Zapisać się na kurs można w następujący sposób: - osobiście (u instruktora na pierwszych zajęciach), - drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszeniowy. 3. Organizator zajęć zobowiązuje się do ich prowadzenia w wyznaczonych terminach - zgodnie z grafikiem. Organizator może, w wyjątkowych sytuacjach, zorganizować zastępstwo za instruktora prowadzącego zajęcia lub dokonać jego stałej zmiany, może, w wyjątkowych sytuacjach, odwołać zajęcia lub zmienić ich termin. O zmianach Organizator poinformuje (www, telefon, e-meil lub sms) osoby, które były obecne na zajęciach najpóźniej 2 tygodnie wstecz. 4. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach Organizator zajęć nie odpowiada. 5. Korzystanie z telefonów komórkowych, aparatów i kamer podczas zajęć jest zabronione. 6. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki oraz kontuzje uczestników zajęć. Dla bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwie, a także zadbać o odpowiedni strój . Można dodatkowo się ubezpieczyć. 7. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne. Obuwie może być sportowe, taneczne lub wyjściowe (z wyłączeniem obuwia z czarnymi podeszwami rysującymi parkiet) - z przeznaczeniem wyłącznie do lekcji. Osoby bez obuwia zmiennego zostaną poproszone o ich zdjęcie przed wejściem na salę lub całkowite opuszczenie sali tanecznej.