STYLE TAŃCA

 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

OPŁATY ZA ZAJĘCIA

 

Płatności za zajęcia i kursy należny dokonywać u instruktorów na pierwszych lub przed drugimi zajęciami.Opłaty za lekcje indywidualne płatne są przed każdą lekcją u instruktora.